Välkomstträffar för nya medlemmar

Träffa fler som blivit medlemmar i Socialdemokraterna och var med och påverka politiken! Vi bjuder nya medlemmar och sådana som funderar på att bli det till en träff för att prata lite politik, gå igenom hur vår organisation fungerar och säkerställa att du som ny eller blivande medlem får ett gott mottagande och känner dig välkommen! Vi pratar också om hur ditt engagemang kan tas tillvara på på rätt sätt. Vill du vara med och kampanja, skriva motioner och insändare eller vill du få utlopp för ditt politiska engagemang på annat sätt?

Med anledning av Coronaviruset hålls välkomstträffarna under våren via videokonferens. Om de till hösten hålls på plats eller digitalt är ännu inte bestämt. Träffarna hålls vid följande tillfällen:
• 20 april kl.18-20.
• 25 maj kl.18-20.
• 17 augusti kl.18-20.
• 14 september kl.18-20.
• 12 oktober kl.18-20.
• 16 november kl.18-20.

Om Coronaviruset är under kontroll kommer det under hösten också erbjudas gemensamt besök på kommunfullmäktige för dem som deltagit i en välkomstträff.

Anmäl dig här!

Om du har frågor, kontakta studieombudsman Carina Ring på carina.ring@socialdemokraterna.se eller 073 026 19 00.

facebook Twitter Email